Terms and conditions

Firma info

Just Be Dog

Stestrupvej 110

4360 Kirke Eskilstrup

CVR: 40409297

E-mail: hello@justbedog.com

Priser & gebyrer 

Alle ydelser og produkter kan købes med dankort, VISA dankort og Mastercard. Alle priser er i danske kroner inkl. moms. Eventuelle gebyr vil blive angivet i betalingsvinduet. Du modtager straks efter købet en kvittering på mail til den opgivne mailadresse.  

Ændrede betalingsoplysninger
Det er dit eget ansvar at ændre og opdatere dine betalingsoplysninger, hvis du fx har fået nyt kort. Du kan ændre dine betalingsoplysninger, ved at følge linket i fakturaen :“klik her for at ændre betalingsoplysninger”. Kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre gemmes ikke i systemer ejet afJust Be Dog.

Fortrydelsesret på onlineprodukter
I henhold til dansk lovgivning har du altid 14 dages fortrydelsesret på et ubrugt produkt, løbende fra købsdatoen. For online produkter gælder det at fortrydelsesretten kun er gældende hvis du aldrig har været logget ind på platformen med det betalte materiale.

Kontohaverens ansvar
Du er selv ansvarlig for din oplevelse af det købte produkt. Herunder problemer relateret til din netforbindelse, browser, programmer og applikationer med mere.Betingelser - Just Be Dog - Hold og Kurser:

Generelt:
Når du tilmelder dig et hold eller kursus i Just be Dog, bliver du bedt om at sige ja til følgende betingelser, som du bedes læse grundigt igennem og sikre dig, at du har forstået.

Betingelserne kan blive ændret løbende, og du er selv ansvarlig for at holde dig opdateret. Væsentlige ændringer vil dog blive udsendt pr. mail med passende varsel.

Disse bruger og købsbetingelser gælder ved køb af Holdtræning eller Kurser udbudt af Just Be Dog - CVR: 40409297, Stestrupvej 110, 4360 Kirke Eskilstrup (”Vores”, ”Os”, ”Just be Dog”, og/eller ”Vi”).


Just Be Dog benytter webstederne www.justbedog.com til gennemførelse af kursustilmeldinger, køb og betaling. Ved tilmelding og betaling indgår kursisten en juridisk bindende aftale med Just be Dog om retten til at deltage i holdtræning eller kursus afholdt af Just be Dog.


I disse brugerbetingelser henviser referencer til “Just be Dog-tjenesten”, "vores tjeneste" “tjenesten”, “Platformen” “Just Be Dog -Platformen, “Ydelsen” til den personlige tjeneste, som Just be Dog stiller til rådighed, og som giver tilmeldte kursister mulighed for at se og/eller deltage i Just be Dog-Uddannelses indhold, herunder alle funktioner, webstedet og brugergrænseflader samt alt indhold og software, der er forbundet med tjenesten.

Det er en forudsætning for deltagelse i vores Hold og Kurser, at Du læser og accepterer vores Cookie og Persondatapolitik


1. Aftale og produkter
De kurser eller holdtræning der bliver udbudt, vil være beskrevet med indhold, tidsperiode og lokation samt hvem der underviser på det aktuelle kursus, på Just be Dogs hjemmeside.

Du skal minimum være 18 år for at tilmelde dig. Hvis du er under 18 år, skal du have dine forældres samtykke. Når du registrerer dig, skal du udfylde dit fulde navn, adresse og en gyldig mailadresse. Når din tilmelding og betaling er registreret, vil du automatisk modtage en mail med bekræftelse på tilmelding, samt en adgangskode, som du skal bruge for at tilgå medlemssiden. Adgangskoden kan du frit ændre efter første log-in. Din adgangskode er hemmelig, og det er dit ansvar at sikre, at den ikke kommer i tredjeparts besiddelse.

Du er selv ansvarlig for, at den information der angives ved oprettelse af en brugerprofil eller ved køb af indhold, er korrekt. Du må derudover udelukkende angive betalingsinformationer, herunder

til betalingskort, der tilhører dig.


2. Din profil er kun til dig
Din profil på
Just Be Dog er personlig og loginoplysninger må IKKE gives videre til tredjepart.


3. Betaling
3
.1. Fakturering. Vi fakturerer dig for Just Be Dog ydelser via dit betalingskort på den specifikke faktureringsdato, der er angivet på din bekræftelse.

Når du køber en ydelse giver du samtidig Just Be Dog ret til at trække betaling for ydelsen. Det er som udgangspunkt ikke muligt at fortryde dit køb, da du modtager din ydelse med det samme, du har betalt. Der er dog en lovbestemt 14 dages fortrydelse fra den dag, du indgik aftalen. Denne ophører dog straks, du har taget vores ydelse i brug. Vi anbefaler, at du gemmer din kvittering for betalingen, som du modtager på mail umiddelbart efter købet.


Just be Dog accepterer gængse betalingskort som Visa, Visa/Dankort, MasterCard, American Express og DiscoverCard.


3
.2. Betalingsmåder. For at købe Just be Dog ydelser skal du angive en betalingsmåde. Du hæfter for eventuelle ikke-hævede beløb, hvis en betaling ikke kan gennemføres på grund af kortudløb, utilstrækkelige midler eller andet. Ved nogle betalingsmåder kan udstederen afkræve dig visse gebyrer, f.eks. for udenlandske transaktioner eller andre gebyrer i forbindelse med behandlingen af betalingsmåden. Lokale skatter kan variere afhængigt af den anvendte betalingsmåde. Henvend dig til udstederen af betalingsmåden for yderligere information.

3.3. Opdatering af dine betalingsmåder. Du kan opdatere dine betalingsmåder ved at gå ind på din profil, vælge den ydelse du har købt og derefter Betaling/Indstillinger. Vi kan også opdatere dine betalingsmåder med oplysninger leveret af betalingstjenesteudbydere.

Når Du registrerer Dine betalingsoplysninger, registrerer og opbevarer en tredjemand, godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (Stripe), på vegne af Just be Dog de betalingsoplysninger, som er nødvendige for gennemføre et køb.

3.4. Sikkerhed: Just be Dog bruger Stripe til at håndtere betalingerne. De er sikre og godkendt i Danmark. Alle køb faktureres i danske kroner og alle priser er inklusiv moms.


4. Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven er der ikke fortrydelsesret ved “rekreative fritidsaktiviteter”, hvis det på købstidspunktet fremgår hvilken dag eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres. Det betyder, at tilmelding og køb af live events er bindende. Du kan derfor ikke forvente, at det betalte beløb ved tilmelding kan refunderes, hvis du er forhindret i at deltage. Du er dog altid velkommen til at overdrage din plads til en anden. 


5. Aflysning
Vi forbeholder os ret til at aflyse liveevents ved for få tilmeldinger eller i tilfælde af sygdom. Det vil i tilfælde af aflysning være muligt at flytte sin tilmelding til en anden dato, hvor der er ledige pladser. Alternativt refunderes det fulde beløb.

 

6. Adgangskoder og kontoadgang. 
Den der opretter
Just be Dog-kontoen, og hvis betalingsmåde bliver debiteret ("kontoejer"), har adgang til og kontrol over Just Be Dog-kontoen, der bruges til at tilgå vores tjeneste, og er ansvarlig for enhver aktivitet, der foregår via Just Be Dog-kontoen. For at bevare kontrollen over kontoen og undgå, at andre opnår adgang til den (hvilket vil omfatte oplysninger om afspilningshistorik på kontoen), bør kontoejeren bevare kontrollen over de Just be Dog kompatible enheder, der bruges til at tilgå tjenesten og ikke afsløre adgangskoden eller detaljer om betalingsmåden, som er tilknyttet kontoen, over for andre. Du er ansvarlig for at opdatere og sørge for nøjagtigheden af de oplysninger, du giver til os om din konto. Vi kan opsige din konto eller sætte din konto i bero for at beskytte dig, Just be Dog eller vores partnere mod identitetstyveri eller anden svigagtig aktivitet.

Hvis Du har mistanke om, at Dit brugernavn og/eller adgangskode bliver brugt af en tredjepart, skal Du straks underrette Just be Dog og ændre din adgangskode. Hvis Vi har grund til at antage, at brugernavn og/eller adgangskode er blevet afsløret eller på anden måde misbruges, har Vi ret til straks at deaktivere din profil og/eller gøre Platformen utilgængelig for dig eller på anden måde forhindre fortsat uautoriseret eller ulovlig adfærd. Vi forbeholder os I så fald også retten til at deaktivere din adgang til Platformen og hæve aftalen.


7. Nyhedsbrev
Når du opretter dig som bruger på
Just be Dog, får du samtidig mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Dette kan til enhver tid afmeldes under din profil eller ved at framelde dig via linket i selve nyhedsbrevet, du modtager pr. mail. Nyhedsbrevene udkommer typisk 2-3 gange om måneden.


8. Ophavsret
Alt indhold på
Just be Dog, herunder videomateriale, billeder, logoer og tekst tilhører Just be Dog og dette må ikke kopieres eller videresælges. Overtrædes ophavsretten må man påregne fakturering af pris fastsat af Just Be Dog samt påbud om straks at ophøre med overtrædelsen. Sker dette ikke, må man forvente anmeldelse til relevante myndigheder.

Du accepterer, at du ikke må arkivere, reproducere, distribuere, modificere, fremvise, udføre, offentliggøre, licensere, fremstille afledte værker af, sælge eller bruge (bortset fra, hvis det udtrykkeligt er tilladt i disse brugerbetingelser) indhold og information indeholdt i eller indhentet fra eller gennem Just be Dog tjenesten. Du accepterer også, at du ikke må: omgå, fjerne, ændre, deaktivere, forringe, eller hindre indholdsbeskyttelserne i Just Be Dog-tjenesten; skaffe dig adgang til Just be Dog-tjenesten ved hjælp af en robot, spider, scraper eller et andet automatisk middel; dekompilere, foretage reverse engineering af eller adskille software eller andre produkter eller processer, der er tilgængelige gennem tjenesten; indsætte kode, produkter eller manipulere indholdet i tjenesten på nogen måde; eller benytte dig af datamining, dataindsamling eller dataudtræk. Derudover accepterer du, at du ikke må uploade, opslå, e-maile eller på anden måde sende eller overføre materiale, der er beregnet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller hardware eller telekommunikationsudstyr tilknyttet Just be Dog-tjenesten, herunder softwarevirus eller anden computerkode, filer eller programmer. Vi kan stoppe eller begrænse din brug af vores tjeneste, hvis du overtræder disse brugerbetingelser eller er involveret i ulovlig eller svigagtig brug af tjenesten.


9. Sikkerhed og ansvar

Du må ikke forsøge at omgå Just be Dog sikkerhedssystem eller forsøge at teste Platformens sikkerhedssystem.

Du må ikke bruge Platformen på en måde, der kan skade, lukke, overbelaste, forringe eller krænke andre brugeres brug eller oplevelse af Platformen. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, at sende eller overføre materiale, der indeholder softwarevirus eller andre computerkoder, filer eller programmer, der er designet til at skade, afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller -hardware eller udstyr, der er forbundet direkte eller indirekte til Platformen.

Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til noget system, netværk, indhold eller oplysninger på Platformen eller systemer, der danner Platformen. Du må heller ikke forsøge at opnå adgang til materiale eller information, som ikke bevidst er blevet gjort tilgængeligt fra Platformen.

Overtrædelse af ovennævnte vil altid blive opfattet som en væsentlig overtrædelse af aftalen, og Just be Dog kan straks spærre din adgang til Platformen eller på anden måde forhindre en fortsat ulovlig adfærd.

Just be Dog giver ikke garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indhold, information, Indhold eller andet materiale, der tilgængeliggøres på eller via Platformen.


10. Links til andre internetsider
Just Be Dog garanterer ikke for indhold på andre internetsider, der eventuelt linkes til på Just Be Dog. Vi anbefaler, at betingelser for de pågældende sider læses grundigt, før man bruger dem.


11. Behandling af personoplysninger
Når Du opretter en bruger til Platformen, samt når Du anvender Platformen, indsamler og behandler Just be Dog visse oplysninger om dig. Du kan læse mere om, hvilke oplysninger som Just Be Dog indsamler, og hvordan Vi behandler de indsamlede oplysninger i Vores
Cookie og Persondatapolitik

Disse aftalevilkår, dine oplysninger samt Just Be Dog  Cookie og Persondatapolitik

udgør det samlede aftalegrundlag mellem dig og Just be Dog og afløser alle tidligere aftaler, både skriftlige og mundtlige.


12. Ret til at afvise kursister
Just be Dog forbeholder sig ret til at afvise kursister på et hvilket som helst grundlag uden begrundelse.

 

13. Force Majeure

Just be Dog er ikke ansvarlig for svigt, nedbrud, aflysninger af events eller anden mangel på opfyldelse af disse aftalevilkår, der forårsages af begivenheder, som ligger uden for Just be Dog rimelige kontrol.


14. Tvister og klager

I tilfælde af en tvist, der udspringer af aftalen, kan Du klage til Just be Dog på hello@justbedog.com. Just Be Dog træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest en måned efter, at klagen er indgivet. Hvis der ikke kan opnås enighed om en mindelig løsning af sagen, kan klage indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.


Aftalen reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Tvister kan indbringes for de danske domstole efter de til enhver tid gældende regler herom.


15. Kontakt

Hvis Du har spørgsmål, kan Du kontakte os på e-mail: hello@justbedog.com


Opdateret den 06.08.2020